Horaris i calendari

Horari

De 9 del matí a les 6 de la tarda

 • Entrada: a les 9 del matí i a partir de les 3 de la tarda.
 • Sortida : a partir de ¾ de 5 de la tarda.

Els infants que no utilitzen el servei de menjador han de ser recollits a ¾ de 12 del migdia.

Servei d’acollida: de ¾ de 8 a ¾ de 9 del matí i de 5 a 6 de la tarda

— Cal avisar quan l’infant sigui recollit per una altra persona que no sigui l’habitual.

— Sempre que es necessiti, els horaris poden ser flexibles. Caldrà parlar-ho amb l’educadora.

Calendari

Calendari 2023-2024

Preus i inscripcions

Preus

Els preus es regulen mitjançant l’ordenança fiscal de preus públics que aprova cada any l’Ajuntament de les Preses.

Preus el Rajolet 2023-2024

Preus el Rajolet 2024-2025

Preinscripcions

Durant el mes d’abril s’obren les preinscripcions per a Llar d’infants el Rajolet de les Preses

Alimentació

L’àpat, un dels moments més importants del dia, on l’infant gaudeix i aconsegueix nous aprenentatges cap a l’autonomia.

 1. Durant els primers mesos, a l’estança de nadons, l’escola s’adaptarà, el màxim possible, a les demandes de les famílies.
 2. La introducció dels nous aliments s’ha de fer paulatinament. És per això que recomanem que es comenci a casa per tal d’evitar possibles intoleràncies.
 3. A l’escola no es donarà cap aliment que vingui de casa.
 4. Si hi ha algun infant que presenti algun tipus d’intolerància, es parlarà amb cada família i es prendran les mesures oportunes.
 5. L’escola donarà dieta especial en cas necessari.
 6. No es portarà per part dels pares cap tipus d’aliment pel que fa a Sants, Aniversaris,…
 7. Si per algun motiu, algun nen o nena ha d’arribar més tard de les 10 del matí, ho ha de notificar a l’escola per tal de portar un bon control del menjador.

Menús

Normativa de salut

És important que els infants vinguin a l’escola en bon estat de salut tant pel seu bé com pel dels seus companys.

Quan un infant està malalt  necessita d’unes atencions que l’escola no li pot oferir. És per això que agrairíem que es respectés aquesta normativa:

 • No es pot venir a l’escola amb febre. En cas que n’agafés durant el dia, s’us trucaria a partir de 37,5 ºC .
 • Els infants que presentin febre tant a casa com a l’escola, no es podran tornar a incorporar al centre fins que faci 24 hores que ja no en tinguin (sigui pel motiu que sigui: malaltia contagiosa, vírica, vacuna,…).
 • Des de l’escola no se subministrarà cap tipus d’antitèrmic.
 • No es pot venir a l’escola amb cap virus contagiós (diarrees, conjuntivitis, erupcions a la pell…).
 • Si en algun cas durant el curs, l’infant hagués de prendre medicament, cal que porteu  omplert el full d’autorització que podeu trobar a l’apartat documents.
 • També s’us trucarà si els infants no presenten bon estat de salut.

Criteris de no assistència a l’escola bressol del Departament de Salut (apartat documents)

Autorització per a l’administració de medicament (apartat documents)

Què cal portar?

ESTANÇA VERDA (infants de 4 mesos a 1 any)

 • Roba de recanvi dins d’una bossa.
 • Dos pitets dins d’una bossa petita de roba (pels que es quedin a dinar i a berenar).
 • Un llençol de sobre i un de sota opcional (pels que es quedin a dormir).
 • Un xumet dins d’una capseta (sempre que sigui necessari).
 • Una bossa grossa per la roba que s’hagi embrutat.
 • Un paquet de bolquers i tovalloletes.
 • Un pack o caixa de mocadors de paper.
 • Un rotlle de paper de cuina.
 • Una foto divertida de 10x15cm.
 • Una llibreta.
 • Biberó i llet ( els que ho necessitin).

ESTANÇA TARONJA ( infants d’1 a 2 anys) I ESTANÇA LILA (infants de 2 a 3 anys)

 • Roba de recanvi dins d’una bossa.
 • Dos pitets els mitjans i un pitet els grans.
 • Un llençol i una manteta per a dormir.
 • Un xumet dins d’una capseta (si l’infant n’utilitza).
 • Una bossa grossa per la roba que s’hagi embrutat.
 • Un paquet de bolquers i tovalloletes.
 • Un pack o caixa de mocadors de paper.
 • Un rotlle de paper de cuina.
 • Botes d’aigua o botes a partir que l’infant camini, per sortir al jardí quan és moll.
 • Jersei per anar al jardí.
 • Una foto divertida de 10X15cm.

AGRAIRÍEM QUE TOTA LA ROBA QUE PORTEU A L’ESCOLA ESTIGUI MARCADA AMB EL NOM.

CAL QUE ELS JERSEIS O JAQUETES PORTIN UNA CINTA O BETA PERQUÈ L’INFANT ELS PUGUI PENJAR MILLOR.

Consell Escolar

El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació  de la comunitat escolar en el govern del centre. El Consell escolar està compost per:

 • La Direcció del centre: Judit Campàs
 • La Secretaria del centre: Marta Ayguabella
 • La Regidora d’educació: Laia Figueras
 • La Representant de les educadores: Gemma Hervas
 • La Representant de famílies: Anna Rodeja
 • La Representant dels serveis PAS: Mini Clarà

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Per fer arribar una proposta o suggeriment, podeu contactar amb ells a través del correu: b7005984@xtec.cat

Carta de compromís educatiu

Carta de compromís educatiu (PDF)

Scroll to Top