Projecte educatiu

El nostre projecte té un pilars bàsics on tots i cadascun d’ells són essencials. On el concepte d’infant i adult, la vida quotidiana i el joc i la família el construeixen de manera contínua i diària.

Espais

Si disposem d’uns espais ben pensats i preparats per part de l’adult; l’infant podrà desenvolupar, a través del joc i els materials que se li ofereixen totes les seves potencialitats.

Organització de l’escola

“En el dia a dia res no és banal, res no és rutina”.

Montserrat Fabrés.

Equip educatiu

Entenem a la persona educadora com aquell adult que acompanya, respecta i guia l’infant en seu desenvolupament. Està present, acull, observa i espera, donant resposta a les iniciatives de l’infant, deixant fer i donant temps.

Projecte educatiu

EN EL NOSTRE PROJECTE…

Garantim la felicitat de l’infant com a dret fonamental.
Oferim materials que ajudin a l’infant a desenvolupar totes les seves potencialitats.
Pensem en un adult que escolta, que observa, acompanya, deixa fer i proporciona condicions perquè els infants adquireixin al seu ritme nous aprenentatges cada dia. Tot això des de l’estima i el respecte.
Creiem en l’infant com a ésser individual, amb identitat pròpia, competent, capaç, amb uns drets i potencialitats que se li han de garantir.
La vida quotidiana és fonamental perquè l’ infant aconsegueixi experiències significatives, que l’ajudaran a crear la seva pròpia identitat.
Creiem en una escola viva que permet desenvolupar la curiositat i la motivació per aprendre, capaç d’estimular i involucrar tots els que viuen en ella; integradora, acollidora, amb experiències, intel·ligències, on tot i tothom i és important.
La família és fonamental a l’escola, volem que s’hi trobi com a casa i que hi participi de manera activa.
Procurem  crear espais funcionals i acollidors que contribueixin a la construcció del pensament, respectant les individualitats de cada infant.
El joc és innat en l’infant, a través d’aquest construeix el seu propi pensament i l’ajuda a relacionar-se amb els altres.

El joc

L’infant aprèn jugant, extreu informació explorant i descobrint objectes i materials, així pot construir els seus coneixements.

Aquest joc serà la base dels seus aprenentatges, a través de la seva experiència innata caracteritzada per l’actitud activa d’exploració i de curiositat, i utilitzant totes les seves possibilitats motrius, sensorials, emocionals, cognitives i comunicatives per poder conèixer tot el que l’envolta i construir la seva pròpia identitat.

Els materials els seleccionem i presentem als infants per donar resposta real a les seves inquietuds. Procurem gran varietat d’ells, de la vida quotidiana, de l’entorn natural, inespecífics i de recuperació que aportin la màxima informació per desenvolupar els seus sentits i la seva imaginació.

Espais

Entrada

Menjador

Cuina

Estança verda (de 4 mesos a 1 any)

Estança taronja petits (fins a 1,5 anys)

Estança taronja grans (de 1 a 2 anys)

Estança lila (de 2 a 3 anys)

Jardí

Canviador estança taronja petits

Canviador estança verda

Canviador estança verda

Canviador estança lila i taronja grans


  • Entrada

Organització de l’escola

La vida quotidiana i el joc són els aspectes que formen l’eix central de l’escola, experiències que ofereixen grans possibilitat d’aprenentatge.

Estança
verda

Infants nascuts el 2023

Estança
taronja petits

Infants nascuts d’agost a desembre de 2022

Estança
taronja grans

Infants nascuts de gener a agost de 2022

Estança
lila

Infants nascuts el 2021

L’equip educatiu

Entenem a la persona educadora com aquell adult que acompanya, respecta i guia l’infant en seu desenvolupament. Està present, acull, observa i espera, donant resposta a les iniciatives de l’infant, deixant fer i donant temps.

Directora/ Educadora

Judit Campàs Busquets

Educadora

Carme Rovira Monturiol

Educadora

Lurdes Terradellas Redón

Educadora

Eva de la Fuente Fernández

Educadora

Rosa Maria Costa Corominas

Educadora

Marta Riera Colom

Educadora

Gemma Hervas Luís

Cuinera

Mini Clarà Vallès

Neteja i ajudant de cuina

Ester Pujol Espunya

Scroll to Top